sábado, 7 de abril de 2012

Foro Social de Ferrol Terra 2012

A segunda edición do Foro Social de Ferrol Terra está por deseñar, non poderá ter lugar no mes de Setembro dado que nese mes está previsto que teña lugar na Galiza o Foro dos Foros, todo un logro para o noso País.

Evento: Foro dos Foros
Local: Galiza
Data: 14 a 18 de Setembro de 2012
Contato: info@forodosforos.org
Lugar na rede: www.forodosforos.org

Antes de rematar Xuño de 2012, o Consello Local do Foro Social acordará as datas de celebración do II Foro Social de Ferrol Terra, como tamén os seus contidos, programa e obxectivos.

Consello Local

|||||||||||||||||